Configuratiemanagement

Capability maturity checklist assessment for project scope management

Configuratiemanagement moet:

  • de producten identificeren die als configuratie-items zullen worden behandeld;
  • beoordeling van wijzigingsverzoeken ondersteunen en de resultaten van het wijzigingsbeheer documenteren;
  • de geldigheid van de configuratie en de nauwkeurigheid van het configuratiemanagementsysteem handhaven.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Op niveau 2 zijn managementdocumenten mogelijk niet in de configuratie worden opgenomen en kunnen inspecties ad hoc zijn in plaats van gepland.

De soort managementproblemen waarop in een statusrapport op niveau 3 de nadruk wordt gelegd, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een klein aantal stakeholders de meeste wijzigingsverzoeken indient, of dat wijzigingsverzoeken steeds op een deel van de specificatie gericht zijn.

In beide gevallen kan actie toepasselijk zijn om een mogelijk stakeholderprobleem of zwakte in de specificatie aan te pakken.

Identificeren

De configuratie omvat de belangrijkste technische opleveringen.

Beheer

Configuratiemanagement omvat versiebeheer en gegevens van de basisconfiguratie.

Statusverslagen

Statusverslagen worden ad hoc opgesteld en richten zich op de statistieken van het configuratiemanagementsysteem.

Verificatie en inspectie

Er worden fysieke en functionele inspecties uitgevoerd.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Identificeren

Een configuratie die de producten volledig afdekt, wordt geïdentificeerd en geïndexeerd. Onderlinge relaties tussen configuratie-items zijn volledig en consistent gedocumenteerd.

De belangrijkste P3-managementdocumenten worden in de configuratie opgenomen.

De configuratie is afgekaderd.

Beheer

Configuratiegegevens worden regelmatig bijgewerkt met informatie van wijzigingsbeheer en kwaliteitscontrole.

Statusverslagen

Statusverslagen worden regelmatig geproduceerd en worden gebruikt om managementkwesties onder de aandacht te brengen.

Verificatie en inspectie

Er worden regelmatig fysieke en functionele inspecties uitgevoerd en gerapporteerd ten opzichte van de baseline configuratie.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven