Besturingsproces

De doelen van dit proces zijn om:

  • eigenaarschap te verlenen over de doelstellingen van de portfolio;
  • toezicht te houden op de borging van de portfolio;
  • de discipline en het vak van P3-management te bevorderen.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

De principes van volwassenheid van besturing zijn dezelfde voor een standaard of gestructureerde portfolio.

Ze zullen gewoon in een andere context worden toegepast, met een gestructureerde portfolio die de bijkomende focus heeft van een gedefinieerde set aan strategische doelstellingen.

Beschrijving

Er bestaat een infrastructuur met bekwame personen die verantwoordelijk zijn voor het besturen van de portfolio.

Ondersteuning van de portfolio

Een senior manager is verantwoordelijk voor het sponsorschap van de portfolio.

Er bestaat een portfolio-infrastructuur die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle projecten en programma's binnen de organisatie.

Ondersteuning van de discipline

Voor het managen van projecten en programma's worden formele benaderingen aangeprezen.

Voor relevante functies wordt gedefinieerd welke tools en technieken de voorkeur hebben.

De organisatie heeft inzicht in het vaardigheidsniveau in alle relevante functies.

Ondersteuning van het vak

Het portfolio managet leer- en ontwikkelingsprogramma's voor projectmedewerkers, waaronder kennis- en competentieontwikkeling.

De organisatie begrijpt haar vaardigheidsniveau in de toepassing van alle relevante functies.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Als infrastructuur voor de besturing is een Centre of Excellence (CoE) ingericht voor de discipline en het vak van P3-management.

Ondersteuning van de portfolio

De portfolioinfrastructuur is formeel opgezet als een permanente organisatie (zoals een PMO).

Dit omvat formele benaderingen van sponsorschap, borging en project- of programmaondersteuning in de gehele portfolio.

Ondersteuning van de discipline

Er worden standaard levenscyclusprocessen en op maat gemaakte richtlijnen ingevoerd.

Kennis wordt vastgelegd en gebruikt in nieuwe projecten en programma's.

De organisatie heeft inzicht in haar volwassenheidsniveau bij de toepassing van alle relevante processen.

Ondersteuning van het vak

Er worden vakgroepen opgezet, ethische normen opgesteld en P3-management wordt gezien als gelijkwaardig aan andere beroepen binnen het bedrijf.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven