Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement moet:

  • zorgen dat de standpunten en houdingen van alle stakeholders worden begrepen;
  • stakeholders beïnvloeden om het werk waar mogelijk te ondersteunen;
  • de impact van ondersteunende stakeholders maximaliseren;
  • de impact van niet-ondersteunende stakeholders tot een minimum beperken. 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

De onderliggende technieken van stakeholdermanagement worden niet sterk beïnvloed door de context van het werk.

Op niveau 2 wordt stakeholdermanagement adequaat geacht als de belangrijkste stakeholders zijn geïdentificeerd en de communicatie voldoende is om hen betrokken te houden.

Erkend wordt dat sommige minder invloedrijke stakeholders kunnen worden gemist en de nadruk zal liggen op het minimaliseren van het effect van niet-ondersteunende stakeholders in plaats van het maximaliseren van de steun van ondersteunende stakeholders.

Het managementteam levert de resource voor betrokkenheid en moedigt ondersteunende stakeholders niet altijd aan om niet-ondersteunende stakeholders te beïnvloeden.

Op niveau 3 is het stakeholdermanagement uitgebreid. De identificatie van stakeholders is grondig en omvat zowel ondersteunende als niet-ondersteunende stakeholders.

De informatie over stakeholders wordt regelmatig bijgewerkt en geschikte mensen van buiten het managementteam worden gebruikt om stakeholders te betrekken.

De communicatie is ook grondig en alle passende kanalen worden maximaal gebruikt.

Identificeren

De belangrijkste stakeholders worden geïdentificeerd en er bestaan documenten met adequate informatie om specifieke doelstellingen te bereiken.

Beoordelen

Stakeholders worden beoordeeld op interesse en invloed, en de resultaten worden gedocumenteerd.

Communicaties plannen

De communicaties zijn gepland en er zijn voldoende resources voor communicatieactiviteiten.

Betrekken

Stakeholders worden betrokken volgens het communicatieplan.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Identificeren

Er wordt gebruik gemaakt van een reeks technieken om ervoor te zorgen dat alle stakeholders worden geïdentificeerd. Er zijn checklists voor stakeholders beschikbaar die zijn afgeleid van de leerpunten.

Beoordelen

Stakeholders worden beoordeeld met behulp van consistente technieken in overeenstemming met het managementplan. De standaarddocumentatie wordt aangepast aan de context.

Communicaties plannen

De communicaties worden  gepland op basis van het organisatiebeleid dat waar nodig is aangepast. Plannen worden herbeoordeeld gedurende de gehele levenscyclus

Alle geschikte communicatiekanalen worden gebruikt; ondersteunende stakeholders met de juiste senioriteit zijn beschikbaar en toegewezen aan communicatieactiviteiten.

Betrekken

Stakeholders worden betrokken volgens het communicatieplan. De doeltreffendheid wordt bewaakt en de resultaten worden teruggekoppeld naar herziene plannen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven