Definitieproces

De doelen van dit proces zijn om:

  • een gedetailleerd beeld van het project of programma te ontwikkelen;
  • te bepalen of het werk gerechtvaardigd is;
  • een beschrijving van het beleidsrichtlijnen waarin wordt beschreven hoe het werk zal worden gemanaged;
  • toestemming van de opdrachtgever te verkrijgen voor de opleveringsfase. 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Bij kleinere projecten kan het "definitieteam" gewoon de projectmanager zijn (van toepassing op niveau 2 of 3). In dit geval is het heel goed mogelijk dat de identificatie- en definitieprocessen worden gecombineerd. Zo ja, dan moet deze volwassenheid worden gebruikt voor beoordelingsdoeleinden, aangezien de producten van het gecombineerde proces dezelfde moeten zijn als die van het definitieproces.

Het is niet nodig om de naam 'definitieteam' te gebruiken zolang er een team is dat verantwoordelijk is voor de doelen van het proces.

Op niveau 2 kan het definitieteam meer op basis van beschikbaarheid dan van technische competentie worden aangesteld.

Beschrijving

Een aparte definitiefase en -proces is herkenbaar en de doelen zijn bereikt.

Aanstellen definitieteam

Verantwoordelijkheden voor het bereiken van de doelen van het proces zijn opgenomen in de rollen van het managementteam.

Scope definiëren

Documentatie wordt opgesteld die het managementteam, de stakeholders en de sponsor voldoende inzicht geeft in de scope van het werk.

Voorbereidende werkzaamheden

Een deel van de voorbereidende werkzaamheden wordt met instemming van de sponsor uitgevoerd.

Opstellen besturingsdocumenten

Documentatie wordt opgesteld die voldoende is voor de sponsor om te begrijpen hoe het werk zal worden gemanaged en geborgd.

Opstellen opleveringsdocumenten

Opleveringsdocumenten worden opgesteld die de sponsor voldoende inzicht geven in alle relevante aspecten van de oplevering van het werk, zoals scope, planning, risico etc.

Consolideren definitiedocumentatie

Besturings- en opleveringsdocumentatie worden gecombineerd om de sponsor in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen over de overgang naar de opleveringsfase.

Mobiliseren

De uitrusting, faciliteiten en andere middelen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, of de eerste fase of tranche van het werk, worden gemobiliseerd.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Een proces voor de definitiefase wordt centraal gedefinieerd. Dit is afgestemd op de context van het werk.

Aanstellen definitieteam

Resources met de nodige technische competenties worden ter beschikking gesteld om deel uit te maken van of advies te geven aan het definitieteam.

Scope definiëren

Scopedocumentatie is in overeenstemming met de organisatiestandaarden, met eventuele aanpassingen in verband met het werk.

Voorbereidende werkzaamheden

De impact van het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden wordt beoordeeld en verwerkt in de opleveringsdocumenten.

Opstellen besturingsdocumenten

Besturingsdocumentatie voldoet aan de organisatorische standaarden met aanpassingen in het kader van het werk.

Opstellen opleveringsdocumenten

Opleveringsdocumenten voldoen aan de organisatorische standaarden met eventuele aanpassingen in het kader van het werk.

Consolideren definitiedocumentatie

Besturings- en opleveringsdocumentatie worden gecombineerd, gerationaliseerd en samengevat overeenkomstig de organisatie standaarden, met aanpassingen in het kader van het werk.

Mobiliseren

Mobilisatie houdt rekening met de fase- of tranchestructuur om ervoor te zorgen dat de mobilisatie zo efficiënt mogelijk verloopt.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven