Inkoop

Capability maturity checklist assessment for project procurement

Inkoop moet:

  • potentiële externe leveranciers identificeren;
  • externe leveranciers selecteren;
  • de toezegging verkrijgen om interne resources ter beschikking te stellen.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Inkoop is iets dat relatief informeel kan worden uitgevoerd. Dit geldt vooral voor de interne resources.

Het verschil tussen niveau 2 en 3 is de formaliteit waarmee de inkoop wordt uitgevoerd en gedocumenteerd. Geformaliseerde inkoop is een klassieke "verzekeringsactiviteit". Het zal waarschijnlijk pas gewaardeerd worden als er iets mis gaat.

Bij inkoop op programmaniveau gaat het vaak om schaalvoordelen. Dit betekent dat een deel van de verantwoordelijkheid voor inkoop niet aan projecten wordt gedelegeerd en daarom vereist dit een hoge mate van coördinatie op programmaniveau.

In deze omstandigheden kunnen contracten "raamovereenkomsten" zijn die onderhandelingen op programmaniveau met een planning op projectniveau mogelijk maken.

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd, maar vaak beperkt het zich tot bekende leveranciers.

Inschrijving

Aanbestedingsprocedures bestaan, maar zijn informeel.

De aanpak is aantoonbaar wettelijk en ethisch.

Gunning van de opdracht

De gunning van de opdracht kan een relatief eenvoudige briefwisseling omvatten.

Interne resources verwerven

Interne resources worden op informele basis verworven, waarbij de onderhandelingen tussen het managementteam en de lijnmanagers op een ad-hoc basis worden gevoerd.

 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Onderzoek

Grondig onderzoek wordt uitgevoerd en kan gebaseerd zijn op organisatie brede raamovereenkomsten.

Inschrijving

Activiteiten rond aanbestedingen verlopen volgens een formele procedure die is aangepast op de context van het werk.

Gunning van de opdracht

De gunning van een opdracht houdt in dat formeel over de voorwaarden wordt onderhandeld. Er is een inspectiespoor van de procedure beschikbaar om aan te tonen dat aan de ethische, wettelijke en reglementaire standaarden is voldaan.

Interne resources verwerven

De plannen voor intern resourcegebruik worden in een vroeg stadium van de werkzaamheden met de lijnmanagers besproken. Overeenkomsten over dienstverleningsniveaus formaliseren de verplichting van afdelingen om interne resources ter beschikking te stellen.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven