Managementproces

De doelen van dit proces zijn om:

  • te beoordelen of projecten en programma's geschikt zijn om in de portfolio op te nemen;
  • een gunstige en beheersbare mix van projecten en programma's in stand te houden.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Het verschil tussen een standaardportfolio en een gestructureerde portfolio is vooral dat in een gestructureerde portfolio de prioriterings- en balanceringsactiviteiten moeten worden afgestemd op de strategische doelstellingen.

 

Beschrijving

De portfolio-organisatie is verantwoordelijk voor de selectie, categorisering en prioritering van projecten en programma's. Zij is ook verantwoordelijk voor het in evenwicht houden van de totale portfolio.

Selectie van projecten en programma's

Binnen de portfolio bestaat een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beoordelen van business cases en het nemen van 'go/no go'-beslissingen.

Categoriseren

Projecten en programma's worden ingedeeld op basis van hun hoofdkenmerken.

Prioriteren

Projecten en programma's worden geprioriteerd op basis van eenvoudige kenmerken zoals bedrijfsrendement.

Balanceren

Doelstellingen worden vastgelegd waarbij rekening gehouden wordt met het vereiste evenwicht van de portfolio. De portfolio wordt regelmatig beoordeeld ten opzichte van deze doelstellingen.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Er is een proces voor het managen van de portfolio gedefinieerd, ingevoerd en regelmatig beoordeeld.

Selectie van projecten en programma's

Het bestuur valt onder een delegatieregeling die hen in staat stelt om binnen vastgestelde grenzen autorisaties te verlenen.

Voorstellen en project- of programmamanagementplannen worden beoordeeld aan de hand van de beschikbare capaciteit en strategische doelstellingen.

Categoriseren

Projecten en programma's worden gecategoriseerd op basis van meervoudige kenmerken, waardoor een complexe analyse van de portfolio mogelijk wordt.

Prioriteren

Projecten en programma's worden geprioriteerd op basis van meervoudige gewogen kenmerken, waardoor een complexe analyse van de portfolio mogelijk wordt.

Balanceren

De kenmerken van een evenwichtige portfolio worden gedefinieerd met onderling gerelateerde en gewogen voorwaarden.

De portfolio wordt regelmatig beoordeeld aan de hand van deze doelstellingen.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven