Identificatieproces

Capability maturity checklist assessment for project identification process

De doelen van dit proces zijn om:

  • een schets van het project of programma op te stellen en te beoordelen of dit gerechtvaardigd is;
  • te bepalen welke inspanningen en investeringen nodig zijn om het werk in detail te definiëren;
  • toestemming van de sponsor te verkrijgen voor de definitiefase.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Bij kleinere projecten kan het "identificatieteam" simpelweg de projectmanager zijn (van toepassing op niveau 2 of 3).

Het is niet nodig om de naam 'identificatieteam' te gebruiken zolang er maar een team is dat verantwoordelijk is voor de doelen van het proces.

Op niveau 2 kan het identificatieteam meer op basis van beschikbaarheid worden aangesteld dan op basis van technische bekwaamheid.

Beschrijving

Een aparte identificatiefase is herkenbaar en er is een identificeerbaar mandaat dat het begin van de fase triggert.

Identificatieteam aanstellen

Verantwoordelijkheden voor het bereiken van de doelen van het proces zijn opgenomen in de rollen van het managementteam.

Reviewen eerdere leerpunten

De manager of het identificatieteam heeft toegang tot informele informatiebronnen om relevante leerpunten te achterhalen.

Voorstel voorbereiden

Er wordt een document opgesteld dat voldoende is om de sponsor in staat te stellen objectief te beoordelen of het project of programma wenselijk, levensvatbaar en haalbaar is.

Opstellen definitieplan

Er wordt een document opgesteld dat voldoende is om de sponsor inzicht te geven in de omvang en het tijdschema van de definitiefase.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Centraal is een proces voor de identificatiefase gedefinieerd. Dit is afgestemd op de context van projecten en programma's.

Identificatieteam aanstellen

Resources met de nodige technische competenties worden ter beschikking gesteld om het identificatieteam te versterken of te adviseren.

Reviewen eerdere leerpunten

Het archief van de organisatie stelt de manager of het identificatieteam in staat om leerpunten te onderzoeken en relevante leerpunten vast te leggen, die vervolgens worden gedocumenteerd in een leerpuntenlogboek.

Voorstel voorbereiden

Het voorstel is in overeenstemming met de organisatiestandaards met de nodige aanpassingen in lijn met de context van het werk. Er zijn aanwijzingen dat het besluit om het werk als project of programma te managen rationeel en objectief is genomen.

Opstellen definitieplan

Het definitieplan is in overeenstemming met de organisatiestandaards, met de nodige aanpassingen in lijn met de context van het werk.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
DateChange
21st June 2014First instance of the word 'work' in the second goal changed to 'effort' to avoid confusion with the second instance.
Terug naar boven