Beëindigingsproces

Capability maturity checklist assessment for project closure process

De doelen van dit proces zijn om:

  • een project of programma af te sluiten dat alle producten heeft opgeleverd;
  • een project of programma af te sluiten dat niet langer te rechtvaardigen is.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Activiteiten zoals overdracht zullen in detail variëren afhankelijk van de vraag of de prestatie al dan niet contractueel is vastgelegd.

De verantwoordelijkheid voor ontmanteling zal worden beïnvloed door het feit of een project of programma op zichzelf staat of deel uitmaakt van een portfolio.

Beschrijving

Projecten en programma's worden formeel afgesloten, waarbij de doelen van afsluiting meestal worden bereikt.

Voorbereiden van beëindiging

Voorafgaand aan de beëindiging zijn sluitingsactiviteiten gepland, waaronder overdracht, beoordeling en ontmanteling.

Overdragen

Alle te leveren producten worden overhandigd aan de relevante stakeholders, die bevestigen dat aan de specificaties is voldaan.

Vervolgactierapporten kunnen worden gebruikt om maatregelen overeen te komen die nodig zijn om de resultaten na afsluiting af te ronden.

Beoordelen

Het management en beleid van het project of programma worden herbeoordeeld en er wordt een postproject- of postprogrammabeoordeling voorbereid, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de leerpunten.

Indien nodig wordt de realisatie van de business case herbeoordeeld.

Ontmantelen

Alle materiële vaste bezittingen worden verkocht, her-ingezet of huurcontracten worden  beëindigd. De dienstverleningscontracten worden  beëindigd.

Interne personele resources worden  teruggegeven aan hun afdelingen of her-ingezet op andere projecten of programma's.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Op centraal niveau wordt een proces voor het managen van de afsluiting gedefinieerd. Deze is afgestemd op de context van projecten.

Projecten en programma's worden beëindigd wanneer zij niet langer gerechtvaardigd zijn.

Voorbereiden van beëindiging

Er zijn gespecialiseerde middelen beschikbaar om met het managementteam samen te werken, terwijl de afsluiting parallel met de uitvoering van het project of programma wordt gepland.

Overdragen

De tevredenheid van de stakeholders over opleveringen wordt na de overdracht opgevolgd om te bevestigen dat zowel de overdracht als eventuele vervolgacties succesvol waren.

Beoordelen

Leerpunten worden consequent geregistreerd en verspreid.

Er worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van standaardprocessen en -procedures.

Ontmantelen

In het geval van her-inzetten van fysieke bezittingen of het vrijmaking van intern personeel, wordt ontmanteling uitgevoerd met de requirements van andere projecten en programma's in het achterhoofd en niet als een geïsoleerde activiteit.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven