Context

De P3-managementcontext kent twee aspecten die te vergelijken zijn met karakter en vorming.

Het karakter-aspect wordt de omgeving genoemd. Het gaat hierbij om factoren die de eigenschappen van een project, programma of portfolio bepalen. Sommige hebben betrekking op het inherente karakter van het werk, andere op het karakter van de omgeving. Het behandelt ook de complexiteit van het werk dat wordt gemanaged. 

De omgeving is de primaire factor die bepaalt hoe het werk wordt bestuurd.

Voor degenen die betrokken zijn bij het P3-management op strategisch niveau, wordt de omgeving gecreëerd door externe factoren en is het uitgangspunt voor hen om zowel de besturing van specifieke projecten, programma's en portfolio's als de discipline die deze gaan leveren, te vormen.

Context bestaat dan ook uit drie onderdelen: omgeving, besturing en professionalisme

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
5th February 2015Link to Italian translation added
Terug naar boven