Beoordeling van investeringen

Capability maturity checklist assessment for project investment appraisal

Beoordeling van investeringen moet:

  • de levensvatbaarheid beoordelen van de verwezenlijking van de doelstellingen;
  • de productie van een business case ondersteunen.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Niveau 2 is bedoeld om ervoor te zorgen dat de investeringsbegroting met een aanvaardbare betrouwbaarheid go/no go-beslissingen ondersteunt.

Op niveau 3 moeten er consistente beginselen zijn die richting geven aan de investeringsbegroting over de gehele diversiteit van complexiteit.

Stakeholders zullen actief worden betrokken bij de vaststelling van de begrotingscriteria en alle subjectieve gegevens zullen worden geanalyseerd.

De investeringsbegroting zal regelmatig worden herbeoordeeld naarmate de opleveringsdocumentatie wordt bijgewerkt.

Verzamelen bijdragen

De stakeholders worden op de hoogte gesteld van de te begroten criteria.

Alle objectieve gegevens worden verzameld. Wanneer subjectieve gegevens worden gebruikt, worden deze als zodanig geïdentificeerd en op passende wijze gestructureerd.

Beoordelen

Beoordelingstechnieken zijn voldoende om de werkzaamheden te rechtvaardigen.

Rapporteren

De begroting wordt zo nodig aan de stakeholders meegedeeld en is de belangrijkste bijdrage voor go/no go-besluiten van de opdrachtgever.

 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Verzamelen bijdragen

De stakeholders worden betrokken bij de vaststelling van de te begroten criteria.

Alle objectieve en subjectieve gegevens worden verzameld. Waar mogelijk worden subjectieve gegevens gekwantificeerd.

Beoordelen

De begrotingstechnieken zijn verfijnd en bestrijken alle aspecten van de verzamelde gegevens.

Waarschijnlijk zullen meerdere technieken worden gebruikt om de levensvatbaarheid vanuit verschillende perspectieven te bevestigen.

Rapporteren

De begroting wordt voortdurend herbeoordeeld gedurende de gehele levenscyclus. Er zijn overeengekomen toleranties voor het beheersen van de escalatie van de afwijking van de baseline-begroting.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven