Sponsorschapproces

Capability maturity checklist assessment for project identification processDe doelen van dit proces zijn om:

  • de eigenaar van de business case te leveren;
  • op te treden als verdediger van de doelstellingen van het project, programma of de portfolio;
  • go/no go-beslissingen te nemen op relevante punten in de levenscyclus;
  • zaken aan te pakken die buiten de bevoegdheid van de manager vallen;
  • toezicht te houden op borging;
  • ad hoc steun te verlenen aan het managementteam.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Sponsors op niveau 2 zijn over het algemeen reactief. Hoewel zij de rol van sponsorschap vervullen en uitvoeren, gebeurt dit grotendeels op verzoek van het managementteam.

Sponsors op niveau 3 zijn proactiever. Zij zijn betrokken bij het werk dat leidt tot belangrijke beslismomenten zodat zij volledig op de hoogte zijn van de informatie die formeel beoordeeld zal worden. Ze zorgen er ook voor dat het management zich bewust is van hun verwachtingen inzake de gedetailleerdheid en de vorm van de verstrekte informatie.

Sponsors van niveau 3 zijn ook actief in het ontwikkelen van leden van het projectmanagementteam, waarbij zij coaching en mentorschap bieden om de goede werking van het project of programma te bevorderen.

Beschrijving

Sponsors worden benoemd en zijn vaardig  in sponsorschap.

Autorisatieverzoek reviewen

Sponsors krijgen adequate informatie wanneer autorisatie vereist is en hebben voldoende inhoud om die informatie doeltreffend te beoordelen.

Verlenen van managementondersteuning

Sponsors staan ter beschikking van het managementteam wanneer dat nodig is.

Bevestigen beëindiging

Sponsors wordt verzocht de beëindiging te bevestigen en over adequate informatie te beschikken waarop zij hun besluit kunnen baseren.

Beoordelen of de business case is gehaald

Sponsors initiëren en leiden op een gepast moment een review van de business case.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Sponsors houden zich aan de centraal gedefinieerde rol en het sponsorschapproces is aangepast op de context van het werk.  

Autorisatieverzoek reviewen

Sponsors worden betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden die leiden tot een autorisatieverzoek om ervoor te zorgen dat het managementteam duidelijk is over de requirements van de sponsor.

Verlenen van managementondersteuning

Sponsors spelen een actieve rol in het coachen en begeleiden van leden van het managementteam.

Bevestigen beëindiging

Sponsors zijn actief betrokken bij de voorbereiding van de beëindiging.

Beoordelen of de business case is gehaald

Sponsors blijven actief betrokken in de periode tussen de beëindiging van het project of programma en het moment waarop de business case moet worden herbeoordeeld.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven