Opleveringsproces

Capability maturity checklist assessment for project delivery processDe doelen van dit proces zijn om:

  • de verantwoordelijkheid voor het produceren van de op te leveren prestaties te delegeren aan de juiste mensen;
  • de uitvoering van het werk bewaken en deze te vergelijken met de opleveringsplannen;
  • waar nodig maatregelen te nemen om het werk volgens de plannen te laten verlopen;
  • problemen escaleren en indien nodig opnieuw plannen;
  • werk te accepteren als het is voltooid;
  • de communicatie met alle stakeholders te onderhouden. 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Hoe het proces, en dus deze competentie, wordt uitgevoerd, hangt af van de complexiteit van het werk dat wordt gemanaged.

Minder complexe projecten zullen weinig werkpakketten hebben, terwijl programma's en complexe projecten er veel zullen hebben. Wanneer er veel werkpakketten zijn, zullen deze waarschijnlijk variëren qua schaal en of ze worden uitgevoerd door interne teams of externe leveranciers.

Complexer werk vereist complexere technieken. Waar op Gantt gebaseerde slipcharts in een niet-complexe situatie adequaat kunnen zijn, kunnen andere omstandigheden meer geavanceerde technieken vereisen, zoals earned value management.

Al deze contextuele factoren moeten in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van de volwassenheid van dit proces.

Wanneer het werk gedelegeerde werkpakketten en het gebruik van het ontwikkelproces omvat, moet de volwassenheid van beide processen dezelfde zijn, d.w.z. het opleveringsproces kan niet op niveau 3 plaatsvinden als het ontwikkelingsproces alleen op niveau 2 plaatsvindt.

Omschrijving

De opleveringsfase wordt apart van de definitie gemanaged. In voorkomend geval wordt deze in fasen of tranches verdeeld.

Autoriseren van werkzaamheden

Werkzaamheden wordt opgedeeld in pakketten die formeel worden toegewezen aan teams met prestatiecriteria.

Coördineren en bewaken van de voortgang 

Voortgang wordt geregistreerd en het effect ervan wordt beoordeeld en op gereageerd.

Teams die aan verschillende werkpakketten werken, worden gecoördineerd.

Actualiseren en communiceren

Documentatie wordt regelmatig geactualiseerd en verspreid in overeenstemming met het communicatieplan.

Corrigerende maatregelen

Waar nodig worden afwijkingsplannen opgesteld en wordt een einde gemaakt aan het werk wanneer een business case niet meer haalbaar is.

Voltooide werkzaamheden accepteren.

Producten worden formeel geaccepteerd door het managementteam.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Omschrijving

Centraal wordt een proces voor de opleveringsfase gedefinieerd. Deze is afgestemd op de context van het werk.

Autoriseren van werkzaamheden

Het effect van nieuwe werkpakketten op de prestaties van bestaande werkpakketten wordt beoordeeld. 

Coördineren en bewaken van de voortgang 

De informatie over de voortgang van meerdere werkpakketten is consistent en geconsolideerd.

De plannen worden regelmatig herbeoordeeld en geactualiseerde informatie wordt teruggekoppeld naar de werkpakketten.

Actualiseren en communiceren

De naleving van het communicatieplan wordt bewaakt en beheerd. 

Belangrijke documenten zijn onderworpen aan configuratiemanagement.

Corrigerende maatregelen

Er bestaan systemen om van tevoren vast te stellen of corrigerende maatregelen nodig zijn.

Voltooide werkzaamheden accepteren.

Producten worden onderworpen aan een consistente acceptatieprocedure met inbegrip van aftekenen en overdragen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven