Overzicht

Praxis bestaat uit drie groepen van competenties. Opleveringscompetenties zijn gebaseerd op de opleveringssecties van de kennissectie, procescompetenties op basis van individuele processen die in de methodesectie zijn gedefinieerd en persoonlijke vaardigheden op basis van dat onderdeel in de kennissectie.

Er is maar één competentie voor elke functie of proces en in de praktijk zal elk van deze competenties aangepast moeten worden aan de omgeving waarin ze worden toegepast. Dat betekent dat een competentie afgestemd moet zijn op de complexiteit van het werk, de omgeving van het werk en het managen van het werk als project, programma of portfolio. Bij elke competentie zijn enkele suggesties voor maatwerk gevoegd, maar deze zijn slechts indicatief en niet volledig. Er staat meer informatie over het aanpassen van competenties in het artikel over het op maat maken van Praxis.

Het individuele prestatieniveau is afgestemd op dat van competentieniveau 2 in het competentiemodel, aangezien hiervoor vaardig personeel nodig is. Competenties zijn primair gericht op een P3-managersrol en zullen aangepast moeten worden voor andere rollen zoals sponsor, borging of ondersteuning.

Het competentiemodel biedt een organisatorische context waarin de individuele vaardigheden moeten worden toegepast.

 

 

De kennis- en methodesecties bieden de algemene structuur van het competentieframework en meer gedetailleerde informatie voor de kennis- en prestatiecriteria. Terugkerend bieden de gedefinieerde prestatiecriteria in het competentieonderdeel, ijkpunten voor individuele prestaties.

Competenties zijn onderverdeeld in drie onderdelen:

  • Doelen

  • Dit onderdeel geeft een overzicht van de specifieke doelen waarvoor de competentie is ontworpen.

  • Prestatiecriteria

  • Dit zijn de criteria die iemand effectief moet uitvoeren om competent te worden geacht in het bereiken van de doelen.

  • Kennis en begrip

  • Om de prestatiecriteria effectief te tonen moet iemand kennis hebben van en inzicht hebben in de relevante principes, procedures, tools en technieken.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven