Proces

Praxis biedt twee procesmodellen aan, één voor projecten en programma's en één voor portfolio’s. In de meeste andere richtlijnen worden afzonderlijke processen voor projecten en programma's beschreven, maar uit een gedetailleerde vergelijking blijkt dat deze in wezen hetzelfde zijn.

Het kunstmatige onderscheid tussen "projecten" en "programma's" als verschillende entiteiten leidt in feite tot verwarring en legt competente project-/programmamanagers beperkingen op wanneer zij initiatieven ontplooien die een combinatie zijn van beide (zoals conventioneel gedefinieerd).

Praxis beschrijft de algemene kenmerken van elk proces en legt vervolgens, net als bij de functies in de kennissectie, uit hoe deze kunnen worden toegepast naarmate de complexiteit toeneemt van eenvoudige projecten naar complexe programma's. Dit ondersteunt het door Praxis omarmde principe dat het beschrijven van projecten en programma's als twee, elkaar uitsluitende soorten initiatieven meer te maken heeft met de menselijke aard dan met echte, praktische verschillen.

Hoewel Praxis twee soorten portfolio’s definieert (standaard en gestructureerd), is het procesmodel voor beide hetzelfde.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
24th July 2014Link to French translation added
Terug naar boven