Borging

Borging moet:

  • plannen van het management beoordelen;;
  • toezien op de effectiviteit van functies en processen;
  • stakeholders het vertrouwen geven dat het werk effectief en efficiënt gemanged wordt.
Indicatoren Niveau 2 kenmerken

De eerste zorg van borging op niveau 2 is te bevestigen dat het P3-managementteam goed gebruik toepast op het managen van het werk.

De resources voor borging zijn mogelijk niet voldoende ervaren om het managementteam uit te dagen over de gebruikte processen, procedures, technieken en documentatie.

Noot: Borging is een algemeen kenmerk van alle functionele mogelijkheden. Geen enkele individuele functie kan worden opgeëist op niveau 2, tenzij borging op niveau 2 is.

Op niveau drie moeten de resources voor borging in staat zijn de door het managementteam gebruikte processen, procedures, technieken en documentatie kritisch te beoordelen.

Deze beoordeling omvat een vergelijking met de normen van de organisatie en met de uit eerdere projecten en programma's leerpunten.

Er zal extra nadruk worden gelegd op de wijze waarop het managementteam de organisatienormen heeft afgestemd op de eigen context.

Bij de borgingsonderzoeken wordt tevens gecontroleerd of nieuwe  leerpunten worden vastgelegd en toegevoegd aan de kennismanagementfunctie.

De stakeholders zullen worden geraadpleegd om te bepalen in hoeverre zij vertrouwen hebben in het management van de werkzaamheden.

Noot: Borging is een algemeen kenmerk van alle functionele mogelijkheden. Geen enkele individuele functie kan worden opgeëist op niveau 3, tenzij zekerheid op niveau 3 is.

Proces

Het algemene management van een project, programma of portfolio wordt herbeoordeeld om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor het doel. Dit omvat op de levenscyclus gebaseerde processen en organisatiestructuur.

Planning

Er wordt gecontroleerd of er doeltreffende managementplannen bestaan.

Beheer

De activiteiten en resultaten op het gebied van kwaliteitscontrole worden herbeoordeeld om ervoor te zorgen dat de plannen worden uitgevoerd.

Rapportage

De borgingsresultaten worden gecommuniceerd aan stakeholders.

 
Indicatoren Niveau 3 kenmerken
Proces

Het algemene management van een project, programma of portfolio wordt herbeoordeeld om te bevestigen dat het voldoet aan organisatorische normen en effectief is toegesneden op de context van de werkzaamheden.

Planning

De managementplannen worden herbeoordeeld op de organisatorische normen en de context van de werkzaamheden.

Er wordt een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd of alle van toepassing zijnde managementplannen bestaan.

Beheer

Het gebruik van de resultaten van de kwaliteitscontrole om de  leerpunten vast te leggen en te verfijnen, wordt herbeoordeeld.

Er wordt een onafhankelijke beoordeling uitgevoerd of alle van toepassing zijnde beheerdocumentatie voorhanden is.

Rapportage

Het borgingsmanagementplan wordt met de stakeholders besproken en regelmatige actualisering zorgt voor een hoog niveau van vertrouwen in het management van de werkzaamheden.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven