Configuratie managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van configuratiemanagement, te weten:

 • de producten te identificeren die als configuratie-items zullen worden behandeld;
 • de beoordeling van wijzigingsverzoeken te ondersteunen en de resultaten van het wijzigingsbeheer te documenteren;
 • de geldigheid van de configuratie en de nauwkeurigheid van het configuratiemanagementsysteem te handhaven.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. configuratiemanagement te plannen en te initiëren
 2. configuratie-items kunnen identificeren
 3. configuratiegegevens te gebruiken voor alle aspecten van scopemanagement
 4. documentatie over configuratiemanagement bij te houden
 5. kwaliteit van configuratiemanagement te waarborgen

Op programma- of portfolioniveau ligt de nadruk op de belangrijkste opleveringen en de coördinatie van het configuratiemanagement op een lager niveau. Dit kan tot uitdrukking komen in de prestatiecriteria voor mensen die op programma- of portfolioniveau opereren.

Configuratiemanagementsystemen variëren afhankelijk van de aard van de configuratie-items.

Als het nodig is om het gebruik van specifieke systemen op te nemen, kunnen deze hier als kenniscriteria worden opgenomen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van configuratiemanagement
 2. verantwoordelijkheid van configuratiemanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect hiervan op configuratiemanagement
 4. een procedure voor configuratiemanagement
 5. het doel en de inhoud van configuratiemanagementdocumentatie
 6. hoe het configuratiemanagementsysteem wijzigingsbeheer ondersteunt
 7. hoe een statusboekhouding uit te voeren
 8. hoe een configuratie te verifiëren en door te lichten
 9. hoe borging van toepassing is op confirmatiemanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven