Volwassenheid

Veel handleidingen beschrijven vijf zeer gelijksoortige gestructureerde niveaus in hun volwassenheidsmodellen. Praxis ziet de groeiende volwassenheid van een organisatie niet als het simpelweg uitvoeren van elk proces op een steeds rigoureuzere manier. Er zijn meer fundamentele verschillen tussen onvolwassen en volwassen organisaties, zoals hieronder wordt getoond.

Niveau 0

Niveau 0 is eenvoudig. Een organisatie erkent het bestaan van projecten, programma's of portfolio niet formeel.

Projecten kunnen in naam worden genoemd, maar individuen beheren ze eenvoudig intuïtief en zonder formele structuur.

Aangezien dit niveau de afwezigheid van P3-management weergeeft, is het niet nodig indicatoren of kenmerken te definiëren.

Niveau 1

Op niveau 1 erkent een organisatie projecten, programma's of portfolio's en kan bepaalde functies en processen toepassen.

Doelen worden bereikt door individuele inspanning en heldendaden in plaats van een formele aanpak.

Ook hier is het niet nodig om indicatoren en kenmerken te definiëren, omdat het simpelweg gaat om een organisatie die projecten, programma's of portfolio's nominaal uitvoert, maar niveau 2 nog niet heeft bereikt.

Niveau 2

&

Niveau 3

De volwassenheidsniveaus 2 en 3 zijn gedefinieerd in het vaardigheidsmodel van Praxis.

Deze niveaus vertegenwoordigen een organisatie die de noodzaak erkent om bekwame  P3-managers te ontwikkelen en te ondersteunen en hen te voorzien van de structuren die consequent de doelen van de levenscyclus processen bereiken.

Niveau 4

&

Niveau 5

Op volwassenheidsniveaus 4 en 5 bereikt een organisatie regelmatig de doelen van het levenscyclusproces op een meetbare en herhaalbare manier.

Deze niveaus beschrijven hoe de organisatie deze praktijken in de manier van werken van de organisatie inpast. Doeltreffend P3-management in deze organisaties is veerkrachtig en bestand tegen de druk van politieke, economische en ecologische veranderingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
10th July 2014Various edits to clarify the differences between the levels.
Terug naar boven