Scopemanagement

Scopemanagement moet:

  • stakeholderwensen en -behoeften in kaart brengen;
  • de producten, resultaten en voordelen specificeren die aan de overeengekomen requirements voldoen;
  • de scope gedurende de hele levenscyclus handhaven.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Deze scopemanagement-vaardigheid vat de vaardigheden  samen voor de functies die deel uitmaken van scopemanagement.

Deze vaardigheid is in zijn huidige vorm geschikt voor een organisatie die minder complexe projecten uitvoert, die batenmanagement omvat.

In situaties waar een organisatie niet alle scopemanagementfuncties uitvoert (bijvoorbeeld een contracterende organisatie) of waar scope complex is (bijvoorbeeld bedrijfsbrede veranderprogramma's), is het beter om de relevante individuele scopemanagementfuncties te gebruiken.

Managen van requirements

De requirements zijn afkomstig van de belangrijkste stakeholders.

Oplossing ontwikkelen

Vanuit de gedocumenteerde requirements wordt een oplossing ontwikkeld.

Oplossing invoeren

Wijzigingsverzoeken worden geregistreerd en beoordeeld en de resultaten worden aan de vragende stakeholder meegedeeld.

Versiebeheer van producten wordt bijgehouden.

Baten managen

De baten worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en de invoering  ervan is gepland.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Managen van requirements

Er worden verschillende technieken gebruikt om de requirements van alle stakeholders te verzamelen, volledig geanalyseerd en als baseline gedefinieerd.

Oplossing ontwikkelen

Er zijn aanwijzingen dat een reeks oplossingen is overwogen en dat de specificaties grondig zijn.

Oplossing invoeren

Wijzigingsverzoeken worden geregistreerd en alle aspecten van hun effect op het werk worden grondig beoordeeld.

De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring van wijzigingen is duidelijk gedefinieerd en de budgetten zijn toegewezen.

Waar van toepassing wordt de ontwikkeling van producten vastgelegd in een configuratiemanagementsysteem.

Baten managen

Er bestaan standaard profielindelingen voor baten en desinvesteringen. Kwantitatieve statistieken worden gebruikt om het bereiken van de baten te bevestigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven