Overgangsproces

Capability maturity checklist assessment for project identification process

De doelen van dit proces zijn:

  • een fase op gestructureerde wijze af te ronden;
  • voorbereidingen te treffen voor de volgende fase.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

De beginselen van het managen van de overgangen? tussen fasen zijn grotendeels onafhankelijk van de omvang en de complexiteit van het werk.

Hoewel de fasen over het algemeen opeenvolgend zijn, overlappen de fasen elkaar doorgaans, zodat de activiteiten met betrekking tot de overgang chronologisch kunnen worden gespreid. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de toetsing van de kenmerken van de overgangen van fasen.

 

 

 

Beschrijving

De faseovergangen worden erkend en er wordt formele goedkeuring gevraagd voordat met nieuwe onderdelen wordt begonnen.

Sluiten en beoordelen vorige fase

De belangrijkste leerpunten die uit eerdere fasen zijn getrokken, worden gedocumenteerd.

De stakeholders worden in kennis gesteld van de afsluiting van de vorige fase.

Plannen van de volgende fase

Fasen worden gepland aan de hand van informatie over de voortgang van eerdere werkzaamheden.

Documentatie verzamelen

Documentatie wordt verzameld om de sponsor in staat te stellen een geïnformeerd besluit te nemen over de autorisatie van de fase.

Mobiliseren

De meeste resources worden aan het begin van de werkzaamheden gemobiliseerd.

Pre-geautoriseerd werk

Werkzaamheden die het werk aanzienlijk zouden vertragen indien deze zouden worden uitgesteld totdat toestemming, is overeengekomen en uitgevoerd.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beschrijving

Centraal wordt een proces voor het managen van overgangen gedefinieerd. Deze is afgestemd op de context van het werk.

Sluiten en beoordelen vorige fase

Een fase wordt formeel beoordeeld. De fase wordt formeel beëindigd, met inbegrip van de eventueel noodzakelijke demobilisatie.

De leerpunten worden toegevoegd aan het kennismanagementsysteem van de organisatie.

Plannen van de volgende fase

Prestatiemetingen en leerpunten uit eerdere fasen worden gebruikt om plannen voor volgende fasen te verfijnen.

Documentatie verzamelen

Er wordt bewijs verstrekt waaruit blijkt hoe prestatie-indicatoren zijn gebruikt om de prestaties in volgende fasen te verbeteren.

Mobiliseren

Er wordt voor gezorgd dat de resource zo efficiënt mogelijk worden gebruikt door ze fase voor fase te mobiliseren.

Pre-geautoriseerd werk

Pre-geautoriseerde werkzaamheden worden gepland en beheerd op een niveau dat overeenkomt met de rest van de werkzaamheden.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven