Management

Terwijl contexteen functionele uitsplitsing van het landschap van P3-management betreft, gaat dit onderdeel over hoe mensen en werk worden gemanaged om doelen te bereiken. Het management wordt opgesplitst in persoonlijke menselijke vaardigheden en opleveringen.

Menselijke vaardigheden zijn de functies die het minst specifiek zijn voor P3 management. Het zijn levensvaardigheden die in alle facetten van ons persoonlijke en professionele leven worden gebruikt. De beschrijvingen in dit onderdeel zijn gebaseerd op veel gedragsmodellen die oorspronkelijk niet in de context van P3-management zijn ontwikkeld, maar wel relevant zijn. Elke functie wordt beschreven zoals ze van toepassing is op het P3-management in het algemeen en het Praxisframework in het bijzonder.

In het onderdeel over opleveringen komen die gebieden aan de orde die traditioneel worden beschouwd als de essentie van P3-management. Het gaat allemaal om de mechanismen van het omzetten van ideeën in realiteit en het omgaan met de vele problemen die je onderweg tegenkomt.

Elke managementfunctie heeft een overeenkomstige competentiedefinitie in Praxis. Elke opleveringsfunctie heeft ook een corresponderende vaardigheid.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven