Coördinatieproces

De doelen van dit proces zijn om:

  • de informatie van de deelprojecten en programma’s te consolideren om een beter inzicht te krijgen in de portfolio als geheel;
  • de prestaties van de portfolio te bewaken op de doelstellingen;
  • de onderlinge verbanden tussen projecten en programma’s te managen.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Het verschil tussen een standaardportfolio en een gestructureerde portfolio is simpelweg dat in een gestructureerde portfolio de coördinatieactiviteiten moeten worden afgestemd op de strategische doelstellingen.

Beschrijving

De portfolio-organisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de levenscyclus van de deelprojecten en programma's.

Coördinatie van de initiatie

De portfolio-organisatie verstrekt mandaten en coördineert deze.

Gespecialiseerde resources die nodig zijn voor de identificatie worden gecoördineerd op portfolioniveau.

Coördinatie van de definitie

Er bestaan managementplannen voor alle projecten en programma's.

Gespecialiseerde resources die nodig zijn voor de definitie worden gecoördineerd op portfolioniveau.

Coördinatie van de oplevering

De requirements voor resources en financiering worden gecoördineerd op portfolioniveau.

Coördinatie van de afsluiting

Het portfoliomanagementteam plant vooruit op het hergebruik van ontmantelde resources voor nieuwe projecten en programma's.

 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Beschrijving

Er wordt een proces voor de coördinatie van de levenscyclus van projecten en programma's opgesteld, uitgevoerd en regelmatig beoordeeld.

Coördinatie van de initiatie

Waar van toepassing worden project- en programmavoorstellen op portfolioniveau opgesteld om de integratie en coördinatie zeker te stellen

Coördinatie van de definitie

Standaard managementplannen wordt door het portfoliomanagementteam regelmatig gedefinieerd, beoordeeld en bijgewerkt.

Project- en programmaopleveringsplannen worden op portfolioniveau samengevoegd en beoordeeld.

Coördinatie van de oplevering

Voortgangsinformatie wordt samengevoegd om het totale effect op onderling samenhangende projecten en programma's te beoordelen.

Begeleiding en aanbevelingen worden teruggekoppeld naar de project- en programmamanagementteams.

Coördinatie van de afsluiting

Geconsolideerde plannen worden nagelopen beoordeeld om het effect van ontmanteling van projecten en programma's te beoordelen.

Het portfoliomanagementteam coördineert de ontmanteling en mobilisatie van projecten en programma's om efficiënt werken te maximaliseren.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven