Financiering

Capability maturity checklist assessment for project fundingFinanciering moet:

  • de beste manier bepalen om het werk te financieren;
  • zich verzekeren van de betrokkenheid van de fondseigenaren;
  • de vrijmaking van fondsen gedurende de gehele levenscyclus managen. 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Het verstrekken van interne financiering voor minder complexe projecten is doorgaans eenvoudiger en de vaardigheid van niveau 2 is toereikend.

Niveau 2 is ook representatief voor omstandigheden waarin meerdere projecten, en eventueel programma's, consequent op dezelfde manier worden gefinancierd.

Vaardigheidsniveau 3 is geschikter voor externe financiering van grotere projecten en programma's waar de regelingen vaak uniek zijn voor de specifieke context.

Op dit niveau is een grotere integratie tussen het beheersing van de fondsen en de controle van de uitgaven nodig om een efficiënt gebruik van de geboden faciliteiten te waarborgen.

Identificeer bronnen

Periodieke financieringsbronnen worden onderzocht en kwalitatief beoordeeld.

Onderhandelen over Voorwaarden

Gebruikelijke voorwaarden worden geaccepteerd met beperkte onderhandelingen.

Financiering administreren

De financiering wordt opgenomen volgens goedgekeurde budgetten en kasstroom prognoses.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Identificeer bronnen

Alle mogelijke financieringsbronnen worden onderzocht en kwantitatief vergeleken.

De voordelen van de gekozen financieringsaanpak ten opzichte van andere zijn aantoonbaar.

Onderhandelen over Voorwaarden

Er worden specialistische resources ingezet om tot optimale voorwaarden te komen.

Financiering administreren

Systemen voor het administreren van de opname van fondsen zijn volledig geïntegreerd met kostenbeheersingssystemen.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven