Batenmanagement

Batenmanagement moet:

  • de voor- en nadelen van het voorgestelde werk omschrijven;
  • meetmechanismen instellen;
  • alle veranderingen doorvoeren die nodig zijn om baten te realiseren;
  • verbetering meten en vergelijken met de business case.
Indicatoren Niveau 2 kenmerken

 

Zoals het geval is met alle verwijzingen naar voordelen, worden ook nadelen geacht te zijn gedekt.

De complexiteit van de batenmanagementfunctie is een bepalende factor bij het beslissen of een stuk werk een project of een programma is.

Voor projecten waarbij er een eenvoudig verband is tussen een klein aantal producten en een voordeel, zal niveau 2 volledig adequaat zijn.

Op niveau 2 is de identificatie van nieuwe baten tijdens de levenscyclus wellicht niet volledig.

Wanneer er een veelzijdig verband bestaat tussen meerdere producten en voordelen, zal het werk hoogstwaarschijnlijk als een programma worden uitgevoerd en zal vaardigheidsniveau 3 meer van toepassing zijn.

 

 

Kwantificeren

De baten worden gekwantificeerd en gedocumenteerd. Er is bewijs die de ramingen van de omvang van het voordeel staaft.

Waarde

Financiële baten worden gewaardeerd en uit documentatie blijkt de redenering achter de waarderingen.

Plannen batenrealisatie

Er bestaan plannen voor batenrealisatie en die worden tijdens de hele levenscyclus bijgewerkt.

Baten realiseren

Er is enige meting van metrieken vóór de verandering, maar deze kan inconsistent zijn.

Beoordelingen van baten kunnen worden overgelaten aan individuele operationele onderdelen.

 
Indicatoren Niveau 3 kenmerken
Kwantificeren

Volledige batenprofielen worden voorbereid op voordelen. Deze worden gedurende de gehele levenscyclus herbeoordeeld.

Gedurende de hele levenscyclus worden nieuwe batenprofielen opgesteld naarmate nieuwe baten worden vastgesteld.

Er is een duidelijk verband tussen de geactualiseerde batenprofielen en de business case.

Waarde

Voor de waardering van niet-financiële baten worden geavanceerde technieken gebruikt en uit documentatie blijkt de redenering achter de waarderingen.

Plannen batenrealisatie

Alle activiteiten voor batenrealisatie worden opgenomen in een afzonderlijk batenrealisatieplan of als een onderdeel van het hoofdproject of programma-opleveringsplan.

Deze plannen worden regelmatig bijgewerkt en de koppelingen worden onderhouden.

Baten realiseren

De meeteenheden die door verandering worden beïnvloed, worden gekaderd alvorens verandering wordt toegepast en worden gedurende de gehele realisatieperiode gevolgd.

Na voltooiing wordt een volledige batenbeoordeling uitgevoerd en wordt het feitelijk netto voordeel vergeleken met de oorspronkelijke business case.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven