Requirementsmanagement

Requirementsmanagement moet:

  • ervoor zorgen dat alle stakeholders de kans krijgen om hun wensen en behoeften kenbaar te maken;
  • meervoudige eisen van stakeholders samenvoegen om één haalbare set doelstellingen te creëren;
  • consensus bereiken onder de stakeholders over een basispakket aan requirements.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Op niveau 2 kan requirementsmanagement meer gericht zijn op het reageren op de betrokkenheid van stakeholders die zich actief met de procedure bezighouden.

Als gevolg daarvan kunnen sommige minder proactieve stakeholders worden overgeslagen, waardoor in een vroeg stadium enige complexiteit wordt vergeten.

Het kan ook zo zijn dat minder invloedrijke stakeholders er niet bij betrokken zijn en dat sommige anderen misschien niet het volste vertrouwen in de procedure hebben.

Op niveau 3 zal de inbreng van proactieve stakeholders voor het managementteam het startpunt zijn voor de betrokkenheid van minder actieve stakeholders.

Geschikte technieken zijn onder meer enquêtes, workshops ter identificatie van voordelen etc.

Dit kan ook worden geïllustreerd door de invoering van gestructureerde requirementsmanagement technieken zoals value management.

Verzamelen

De belangrijkste stakeholders worden over de requirements geraadpleegd.

Analyseren

De levensvatbaarheid van alle requirements wordt beoordeeld.

Raadplegen

Waar nodig wordt verduidelijking gevraagd en feedback gegeven aan de stakeholders.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Verzamelen

Alle requirements worden met behulp van een reeks technieken van de juiste stakeholders verzameld.

Stakeholders hebben het vertrouwen dat hun wensen en behoeften volledig en eerlijk worden overwogen.

Analyseren

De implicaties van de wensen en behoeften van stakeholders worden volledig begrepen en lacunes, overlappingen en conflicten worden weggenomen.

Raadplegen

Alle relevante stakeholders worden geraadpleegd. Het best mogelijke niveau van consensus wordt bereikt en gedocumenteerd in een set van gespecificeerde baseline requirements.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven