Wijzigingsbeheer

Wijzigingsbeheer moet:

  • de verzoeken van stakeholders vastleggen om wijzigingen in de scope aan te brengen;
  • ervoor zorgen dat verzoeken alleen worden goedgekeurd als zij levensvatbaar en haalbaar zijn;
  • de wijzigingen in de bestaande scope integreren.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Wijzigingsverzoeken in de scope kunnen betrekking hebben op elke doelstelling, d.w.z. producten, resultaten of baten.

Wijzigingsbeheer is het gemakkelijkst toe te passen op producten en fysieke producten in het bijzonder.

Wanneer de procedure voor wijzigingsbeheer breder op baten wordt toegepast, moet worden aangetoond dat alle gevolgen voor de operationele onderdelen, verandermanagementactiviteit en de business case in aanmerking zijn genomen.

 

Verzoek

Wijzigingsverzoeken worden ingediend en vastgelegd.

Review

Alle wijzigingsverzoeken worden herbeoordeeld ten opzichte van de doelen op hoog niveau en de stakeholders worden op de hoogte gebracht van de resultaten.

Beoordelen

Alle wijzigingsverzoeken die slagen voor de review worden beoordeeld.

Besluit

Er wordt een besluit genomen voor alle beoordeelde aanvragen en gedocumenteerd.

Invoeren

Alle goedgekeurde wijzigingen worden ingevoerd.

Terugkoppeling

Stakeholders die een verzoek indienen, worden in kennis gesteld van de uiteindelijke beslissing.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Verzoek

Wijzigingsverzoeken worden ingediend en vastgelegd in een consistente vorm waarin de aard van en de reden voor de wijziging volledig worden beschreven.

Review

Alle wijzigingsverzoeken worden herbeoordeeld op consistentie met de doelen op hoog niveau.

Wijzigingen die niet in overeenstemming zijn met de doelen op hoog niveau worden verworpen.

Beoordelen

Alle wijzigingsverzoeken die de review doorstaan, worden objectief en in detail geschat op hun levensvatbaarheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid.

Aanbevolen maatregelen worden gedocumenteerd en ter beslissing voorgelegd.

Besluit

Een groep of individu heeft een duidelijke verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid voor de eindbeslissing.

Beslissingen over ingeschatte verzoeken worden tijdig genomen.

Invoeren

Goedgekeurde wijzigingen zijn opgenomen in alle scope- en opleveringsdocumentatie.

Terugkoppeling

Stakeholders die een verzoek indienen, worden op de hoogte gehouden van de vooruitgang en de beweegredenen achter het besluit.

Alle relevante stakeholders worden op de hoogte gehouden van wijzigingen in de scope.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven