Organisatiemanagement

Organisatiemanagement moet:

  • een organisatie ontwerpen die is afgestemd op de scope van het te managen werk;
  • leden van het managementteam identificeren en benoemen;
  • de organisatie in stand te houden en aanpassen gedurende de hele levenscyclus.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Op niveau 2 worden de leden van het managementteam vaak toegewezen op basis van beschikbaarheid in plaats van via een selectieprocedure (een kenmerk van niveau 3).

 

Initiëren

Er wordt een organisatiestructuur ontworpen, teamleden worden toegewezen en rollen zijn gedocumenteerd.

Beheren

Het managementteam wordt ad hoc en reactief aangepast.

Beëindigen

Leden van het managementteam worden weer vrijgemaakt voor de operationele onderdelen.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Initiëren

Er wordt een procedure gevolgd die potentiële teamleden identificeert en een passend selectieproces volgt.

Beheren

De organisatie wordt op passende momenten in de levenscyclus formeel herbeoordeeld, waarbij de structuur wordt aangepast en de rollen waar nodig worden bijgesteld. Nieuwe benoemingen volgen het selectieproces.

Beëindigen

De prestaties van de leden van het managementteam worden herbeoordeeld en terug gecommuniceerd naar de lijnmanagers.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven