Ondersteuning

Ondersteuning moet:

  • administratieve ondersteuning bieden aan P3-managers;
  • de besturing van het P3-management ondersteunen;
  • specialistische technische ondersteuning verlenen;
  • borging bieden.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Een ondersteunende infrastructuur kan op velerlei manieren worden opgezet en het zou misleidend zijn te suggereren dat één set indicatoren en kenmerken goed gebruik representeert in  P3-ondersteuning.

Deze vaardigheid moet meer dan elke andere worden gezien als een startpunt voor de ontwikkeling van een vaardigheid die overeenkomt met de manier waarop de ondersteuning in een bepaalde organisatie is samengesteld.

Administratieve ondersteuning

Er zijn resources beschikbaar om ondersteuning te bieden waardoor P3-managers meer tijd kunnen besteden aan management in plaats van administratie.

Ondersteuning van besturing

Er zijn resources beschikbaar om te helpen bij de ontwikkeling van managementplannen en om leerpunten uit het verleden te onderhouden.

Technische ondersteuning

Technische specialisten in verschillende P3-managementfuncties staan ter beschikking voor advies en begeleiding.

Borging

Er zijn resources beschikbaar om borging beoordelingen en inspecties uit te voeren.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Administratieve ondersteuning

Voor projecten, programma's en portfolio's binnen de organisatie worden op geschikte niveaus ondersteuningsbureaus opgericht.

Ondersteuning van besturing

Ondersteuningsbureaus bieden hulp bij de ontwikkeling van de discipline en het beroep van P3-management.

Technische ondersteuning

Technische specialisten zijn als experts in specifieke functies geïntegreerd in P3-managementteams.

Borging

Borgingsresources bieden consultatieondersteuning aan P3-managementteams die moeten reageren op de bevindingen uit borgingsrapportages.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven