Encyclopedie

De Praxis encyclopedie bevat uitleg over vele technieken en modellen die gebruikt worden in project-, programma- en portfoliomanagement (P3). Veel van deze technieken en modellen worden algemeen erkend in het algemeen management, maar de encyclopedie plaatst ze in de P3-managementcontext met kruisverwijzingen naar de componenten van het overkoepelende Praxis framework.

Zoals bij elke encyclopedie zijn de verklaringen beknopt. Hun doel is om een fundamenteel begrip mogelijk te maken van een techniek of model waarnaar in het overkoepelende framework wordt verwezen. Dit stelt de lezer in staat om door middel van een kennisfunctie of methodeproces te werken en snel relevante hiaten in zijn kennis van het onderwerp op te vullen.

De encyclopedie wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid. Het bevat uitleg over alle technieken en modellen waarnaar in Praxis wordt verwezen.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven