Resourcemanagement

Capability maturity checklist assessment for project resource management

Resourcemanagement moet:

  • de beste manier bepalen om het werk van resource te voorzien;
  • de nodige resources verwerven en mobiliseren;
  • de resources gedurende de hele levenscyclus beheren;
  • resources ontmantelen aan het einde van de levenscyclus;
  • alle contractuele regelingen afronden.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Deze vaardigheid voor resourcemanagement geeft een overzicht van de mogelijkheden voor de functies die deel uitmaken van resourcemanagement.

Als het project of programma gebruik maakt van zowel interne als externe resources en het contracteren van goederen of diensten inhoudt, zou het passender zijn om de individuele vaardigheden te gebruiken.

Inkoop

Er bestaat een inkoopprocedure om leveranciers te identificeren en resources te verwerven.

Mobiliseren

Er bestaan plannen om te laten zien hoe de infrastructuur zal worden gemobiliseerd en deze plannen worden ingevoerd.

Beheer

Het gebruik van resources wordt bewaakt en de plannen worden dienovereenkomstig aangepast.  

Afsluiting

Ontmanteling is gepland.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Inkoop

Standaardprocedures worden afgestemd op de context van het werk. Externe resources worden verkregen door middel van aanbestedingen en er wordt onderhandeld over de contractuele voorwaarden.

Het managementteam werkt samen met operationele afdelingen om serviceniveaus voor interne resources af te spreken.

Mobiliseren

De infrastructuur wordt gedurende de hele levenscyclus aangepast en de ontmanteling gebeurt aan het begin van elke fase.

Beheer

Plannen voor consumeerbare resources worden regelmatig herbeoordeeld  en schattingen herzien.

De vermogensbestanddelen worden overal onderhouden.

Afsluiting

Personeel wordt formeel herplaatst, de waarde van kapitaalbestanddelen wordt gerealiseerd en contracten worden formeel beëindigd.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven