Contractmanagement

Capability maturity checklist assessment for project contract management

Contractmanagement moet:

  • inkoop ondersteunen door over voorwaarden en condities te onderhandelen;
  • contractuele overeenkomsten documenteren;
  • toezicht houden op contractuele prestaties;
  • overeenkomsten sluiten.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Het verschil tussen niveau 2 en 3 gaat niet over de kwaliteit van individuele contracten, aangezien ze allemaal robuust en geschikt voor hun doel moeten zijn.

Het gaat meer om de samenhang tussen meerdere contracten en de mate waarin deze als werkdocumenten worden behandeld.

Onderhandelen contractvoorwaarden

Standaardbepalingen en -condities zijn van kracht en worden adequaat geacht.

Toezicht houden

Het toezicht op lopende contracten wordt alleen in overweging genomen wanneer een schending wordt vermoed.

Concluderen

Overeenkomsten worden beëindigd met bevestiging dat oplevering afgerond is en definitieve betaling is gedaan.

 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Onderhandelen contractvoorwaarden

De standaardvoorwaarden worden herbeoordeeld en, indien nodig, na onderhandelingen gewijzigd.

Toezicht houden

Contracten worden herbeoordeeld om zeker te stellen dat ze op belangrijke momenten in de levenscyclus geschikt blijven voor het beoogde doel.

Concluderen

Contracten worden herbeoordeeld en er wordt een postcontractueel verslag opgesteld waarin de prestaties worden beoordeeld en aanbevelingen worden gedaan voor toekomstige contracten.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven