Ontwikkelingsproces

Capability maturity checklist assessment for project development processDe doelen van dit proces zijn om:

  • de verantwoordelijkheid voor een werkpakket over te dragen;
  • het werkpakket uit te voeren;
  • het eigendom van de eindproducten over te dragen. 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Deze volwassenheid moet worden ontwikkeld en beoordeeld in de context waarin zij wordt gebruikt. Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om meerdere versies te hebben, bijvoorbeeld: 

  • wanneer een programma werk aan een project heeft gedelegeerd, is dit proces in feite een samenvatting van de levenscyclus van het project

  • wanneer een project of programma werkpakketten heeft gedelegeerd aan leveranciers die volgens een overeengekomen contract werken

  • wanneer managers van kleinere projecten werk toewijzen aan interne teams of personen.

Omschrijving

De formele definitie en toewijzing van werkpakketten aan teams, leveranciers of personen wordt erkend en gedocumenteerd.

Accepteren werkpakket

Ontvangers van gedelegeerd werk bevestigen formeel de ontvangst van de scope van het werkpakket en de prestatiecriteria.

Uitvoeren werkzaamheden

Het team of de personen die het werk uitvoeren, zijn technisch bekwaam en zorgen voor regelmatige voortgangsupdates.

Opleveren producten

Alle producten worden formeel overhandigd met bijhorende documentatie.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Omschrijving

Een proces voor het delegeren van werkpakketten wordt centraal gedefinieerd en afgestemd op de context.

Accepteren werkpakket

Ontvangers van gedelegeerd werk worden betrokken bij de verfijning van de scope van het werkpakket en de prestatiecriteria.

Uitvoeren werkzaamheden

Het team of de persoon die het werk uitvoert, maakt gebruik van bewakings- en rapportageprocedures die consistent zijn met de procedures die worden gebruikt om de voortgangsinformatie op een hoger niveau te consolideren. Vanaf het hogere niveau zijn er regelmatig updates over eventuele externe invloeden op de uitvoering van het werk.

Opleveren producten

Productoverdracht is consistent voor alle werkpakketten binnen het project of programma.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven