Business case management

Business case management moet:

  • de context en de oplevering in één document samenvatten;
  • de wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid van het voorgestelde werk uitleggen;
  • het primaire document ontwikkelen dat zal worden gebruikt ter ondersteuning van een ‘go/no go’-besluit bij alle overgangen in de levenscyclus;
  • de business case gedurende de gehele levenscyclus bijwerken en onderhouden.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Een business case is fundamenteel voor elk project of programma, ongeacht het volwassenheidsniveau.

Er moet een goede en aantoonbare reden zijn om in het werk te investeren. Daarom zijn de verschillen tussen niveau 2 en niveau 3 op het eerste gezicht heel subtiel.

De belangrijkste verschillen zijn de hoeveelheid verstrekte achtergrondinformatie (met betrekking tot overwogen maar niet aanbevolen opties) en de frequentie waarmee de business case wordt herbeoordeeld.

 

Samenvatten en presenteren van de wenselijkheid van het werk

De requirements van de stakeholders voor de gekozen oplossing zijn samengevat om duidelijk aan te tonen waarom het werk wenselijk is.

Dit omvat altijd de optie ‘niets doen’.

Samenvatten en presenteren van de haalbaarheid van het werk

De opleveringsdocumentatie voor de gekozen oplossing is samengevat om duidelijk aan te tonen hoe het werk haalbaar is.

Samenvatten en presenteren van de levensvatbaarheid van het werk

De investeringsbegroting wordt uitgevoerd op vaardigheidsniveau 2 en uit de samengevatte resultaten blijkt duidelijk dat het werk levensvatbaar is.

De business case bijwerken

De business case wordt herbeoordeeld, bijgewerkt en gebruikt ter ondersteuning van belangrijke beslismomenten.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Samenvatten en presenteren van de wenselijkheid van het werk

De requirements van de stakeholders in relatie tot alle overwogen oplossingen worden samengevat. Dit toont duidelijk aan waarom het werk zoals gespecificeerd de meest wenselijke aanpak is.

Samenvatten en presenteren van de haalbaarheid van het werk

De opleveringsdocumentatie voor de gekozen oplossing is samengevat om duidelijk aan te tonen hoe het werk haalbaar is.

Samenvatten en presenteren van de levensvatbaarheid van het werk

De investeringsbeoordeling wordt uitgevoerd op niveau 3 en uit de samengevatte resultaten blijkt duidelijk dat het werk levensvatbaar is.

De business case bijwerken

De businesscase wordt voortdurend beoordeeld en issues die mogelijk de business case beïnvloeden worden op voorhand voorspeld.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven