Verandermanagement

Capability maturity checklist assessment for project change managementVerandermanagement moet:

  • de organisatorische verandering omschrijven die nodig is om producten in baten om te zetten;
  • ervoor zorgen dat de organisatie bereid is veranderingen in te voeren;
  • de verandering invoeren en verankeren in de praktijk van de organisatie.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

De vaardigheid op het gebied van verandermanagement kan niet door de P3-organisatie alleen worden bereikt.

Onvermijdelijk gaat het om mensen in de operationele onderdelen die zichzelf niet zien als onderdeel van het project, programma of portfolio.

Niveau 2 zal waarschijnlijk voldoende zijn voor projecten die niet-complexe veranderingen doorvoeren.

Niveau 3 is een belangrijk doel voor programma's met complexe doelstellingen.

Beoordelen

De organisatie onderdelen die aan verandering onderhevig zijn, worden beoordeeld op hun veranderingsbereidheid.

Voorbereiden

Veranderplannen worden gecommuniceerd en stakeholders worden beïnvloed om veranderingen te ondersteunen.

Invoeren

Veranderingen worden ingevoerd in overeenstemming met de organisatorische gereedheid en veranderplannen.

Voortgang wordt bewaakt en gecommuniceerd.

Onderhouden

Vertegenwoordigers van organisatiegebieden die veranderd zijn, krijgen de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en onderhouden van nieuwe managementprocessen en gedragingen.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Beoordelen

De voorbereiding op veranderingen is duidelijk gevoelig voor de kenmerken van de organisatie en houdt rekening met voorspelde reacties.

Voorbereiden

Personen die last hebben van verandering worden ondersteund en de aanpak van verandering wordt aangepast naarmate het werk vordert.

Er zijn duidelijke verbanden tussen de beheersystemen binnen het project, programma of portfolio en de beheersystemen binnen het organisatieonderdeel dat aan verandering onderhevig is.

Invoeren

Er bestaan plannen waarin wordt beschreven hoe verandering zal worden ondersteund totdat deze geacht wordt te zijn verankerd in de operationele onderdelen.

Onderhouden

De effectiviteit van verandering wordt periodiek geschat naast de batenrealisatie.

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven