Risicomanagement

Capability maturity checklist assessment for project risk management

Risicomanagement moet:

  • ervoor zorgen dat het algemene risiconiveau binnen een project, programma of portfolio verenigbaar is met de organisatorische doelstellingen;
  • ervoor zorgen dat individuele risico's en reacties worden geïdentificeerd;
  • de impact van bedreigingen voor de doelstellingen tot een minimum beperken;
  • de kansen optimaliseren binnen de scope van het werk.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Risicomanagement beschikt waarschijnlijk over de meest uiteenlopende technieken van alle opleveringsfuncties. Het is niet ongebruikelijk voor risicomanagement dat het te ingewikkeld is in verhouding tot de complexiteit van het werk.

Een belangrijk verschil tussen niveau 2 en niveau 3 is dat technieken op de juiste manier worden toegepast.

Op niveau 2 kan er bijvoorbeeld sprake zijn van overijverige identificatie van kleine risico's die de effectiviteit van de functie kunnen verminderen, ook al worden de doelen bereikt.

Op niveau 3 zorgt een betere weging en analyse ervoor dat het plannen van maatregelen evenredig is.

Identificeren

Zowel bedreigingen als kansen worden geïdentificeerd.

Beoordelen

Risico-gebeurtenissen worden beoordeeld in termen van waarschijnlijkheid, impact en timing.

Maatregelen plannen

Risicomaatregelen zijn gepland en de activiteiten voor de maatregelen zijn van voldoende resources voorzien.

Maatregelen uitvoeren

Risicomaatregelen worden uitgevoerd.

 

Indicatoren

Niveau 3 kenmerken

Identificeren

Er wordt een reeks technieken gebruikt om de juiste bedreigingen en kansen te identificeren. Deze worden gedurende de hele levenscyclus voortdurend herbeoordeeld.

Beoordelen

Risicobeoordeling wordt uitgevoerd vanuit een aantal invalshoeken, waaronder strategisch, operationeel, commercieel en intern aan het initiatief.

Een reeks kwalitatieve en kwantitatieve technieken worden waar nodig gebruikt.

Het totale risico is afgestemd op de risicobereidheid van de organisatie.

Maatregelen plannen

Risicomaatregelen worden gepland in overeenstemming met organisatorische beleidslijnen die waar nodig zijn aangepast. Plannen worden gedurende de gehele levenscyclus herbeoordeeld.

Alle passende typen maatregelen worden gebruikt en de leden van het managementteam met de juiste anciënniteit zijn beschikbaar en toegewezen aan de activiteiten voor de maatregelen.

Maatregelen worden ontwikkeld in lijn met de risicohouding van de organisatie.

Maatregelen uitvoeren

Risicomaatregelen worden uitgevoerd in overeenstemming met het risicomaatregelenplan.

De doeltreffendheid wordt gemonitord en de resultaten worden teruggekoppeld in een herzien plan.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven