Overzicht

Dit onderdeel is zo genoemd omdat het aansluit bij handboeken die vaak worden aangeduid als 'Kennisbestanddelen'. Het doel is om de bouwstenen van de discipline van P3-management te definiëren en is gebaseerd op het concept van een functionele analyse. De in dit onderdeel beschreven functies zijn verdeeld in context en management.

Contextuele functies zijn niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het bereiken van project-, programma- of portfoliodoelen, maar maken deel uit van de context waarin dat streven wordt ondersteund.

Managementfuncties zijn dat wat wordt toegepast voor de voltooiing van projecten, programma's en portfolio’s.

Een belangrijk concept van Praxis is dat de scheidslijnen tussen projecten, programma's en portfolio’s vervagen. Sommige ondernemingen zullen kenmerken van alle drie vertonen. Het onderliggende principe is dat de termen project, programma en portfolio slechts punten vertegenwoordigen op een continuüm dat wordt beschreven door de complexiteit van de werkzaamheden die worden gemanaged.

Daarom wordt een functie waar nodig beschreven in termen van haar algemene toepassing en vervolgens door haar aan te passen aan de toenemende complexiteit.

De kennissectie integreert met alle andere secties van Praxis. Elke functie beschrijft de procedures, tools en technieken die gebruikt kunnen worden in managementprocessen. Als tegenprestatie biedt de sectie methodiek een structuur voor het gebruik van de functies binnen de levenscyclus.

 

 

De managementfuncties bieden ook de structuur en specifieke doelen voor het niveau van vaardigheden. De in elke functie beschreven procedures, worden gebruikt als basis voor het definiëren van verschillende niveaus en kenmerken in het competentiemodel en verschaffen maatstaven voor de organisatorische implementatie van de functie.

De in de functies beschreven doelen en procedures vormen de basis van de kennis- en prestatiecriteria die per competentie worden genoemd. In ruil daarvoor bieden deze maatstaven voor de individuele prestaties van de functie.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven