Mobilisatie

Capability maturity checklist assessment for project mobilisationDe mobilisatie moet ervoor zorgen dat:

  • vermogensbestanddelen operationeel en toegankelijk zijn;
  • de faciliteiten operationeel en toegankelijk zijn;
  • de leden van het opleverteam vakkundig en bekwaam zijn;
  • alle resources aan het eind van het werk worden herplaatst, teruggegeven of opgeruimd.

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

 

Bij projecten met een lage complexiteit zullen mobilisatie en ontmanteling vaak slechts betrekking hebben op een klein aantal interne resources.

Naarmate de schaal en de complexiteit toenemen, zal deze vaardigheid wellicht ook de inkoop en opruiming van aanzienlijke vermogensbestanddelen en -diensten moeten omvatten. Het zal nauw aansluiten bij de vaardigheden op het gebied van inkoop en contractmanagement.

Mobiliseren

Mobilisatie is in de eerste plaats gebaseerd op beschikbaarheid.

Beheren

Vermogensbestanddelen en faciliteiten worden beheerd op een ad hoc basis.

Ontmantelen

Vermogensbestanddelen worden vervreemd en interne resources worden weer vrijgemaakt voor de operationele onderdelen.

 

Indicatoren

Niveau 2 kenmerken

Mobiliseren

Alle resources zijn bevestigd als beschikbaar en effectief voordat ze volgens plan worden ingezet.

Beheren

Het beheren van de vermogensbestanddelen is gepland en er is gezorgd voor betrouwbare prestaties.

Ontmantelen

Opruimen van vermogensbestanddelen en faciliteiten worden gemanaged om de volledige waarde te realiseren.

De prestaties van de interne resources worden herbeoordeeld en gecommuniceerd naar de lijnmanagers.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven