Resources mobiliseren

Het doel van deze competentie is het bereiken van de mobilisatie doelen, d.w.z. ervoor te zorgen dat:

 • kapitaalgoederen operationeel en toegankelijk zijn;
 • faciliteiten operationeel en toegankelijk zijn;
 • de leden van het opleveringsteam competent en bekwaam zijn;
 • alle resources na afloop van het werk worden herverdeeld, teruggegeven of afgestoten.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. mobilisatie te plannen en te initiëren
 2. op relevante momenten in de levenscyclus resources vrij te maken
 3. op relevante momenten in de levenscyclus resources te demobiliseren
 4. relevante documentatie bij te houden
 5. de kwaliteit van mobilisatie en demobilisatie te waarborgen

Mobilisatie kan variëren van het beschikbaar stellen van interne resources en toewijzing aan een klein project tot het opzetten van de infrastructuur voor het managen van een programma zoals de Olympische Spelen.

Hoewel alle criteria van deze competentie van toepassing zijn op alle situaties, ongeacht de context en complexiteit, zullen ze waarschijnlijk moeten worden aangevuld met specifieke verwijzingen naar de omvang van de resources en infrastructuur die moeten worden gemobiliseerd.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van mobilisatie
 2. verantwoordelijkheden voor mobilisatie
 3. de context van de werkzaamheden en de gevolgen ervan voor de mobilisatie en demobilisatie van resources
 4. procedures voor mobilisatie en demobilisatie
 5. het doel en de inhoud van de relevante documentatie
 6. hoe om te gaan met andere managers in een matrixorganisatie
 7. hoe meerdere leveranciers te coördineren
 8. relevante arbeidswetgeving
 9. mechanismen voor het afstoten van kapitaalgoederen
 10. hoe borging van toepassing is op mobilisatie en demobilisatie

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven