Ontwikkelen van een investeringsbegroting

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van de investeringsbegroting, te weten:

 • de haalbaarheid van de te behalen doelen te beoordelen;
 • de productie van een business case te ondersteunen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de factoren te bepalen die van invloed zijn op de schatting
 2. geschikte schattingstechnieken te identificeren
 3. een investeringsbegroting uit te voeren
 4. informatie over de investeringsbegroting te presenteren als onderdeel van een business case
 5. documentatie over de investeringsbegroting bij te houden
 6. de kwaliteit van de investeringsbegroting te waarborgen

De aanpak van investeringsbegrotingen zijn nauw verbonden met complexiteit en omgeving.

Het kan zijn dat de investeringsbegroting normaal gesproken wordt uitgevoerd voordat het managementteam wordt gevormd. Ze hoeven dan alleen maar de schatting te begrijpen en te reviewen.

In sommige omgevingen kan de investeringsbegroting afhankelijk zijn van wet- en regelgeving, die significant genoeg zijn om een specifieke verwijzing in de prestatiecriteria te vereisen.

Er kunnen aanvullende kennisvereisten worden toegevoegd om specifieke technieken te dekken, met name wanneer een meer verfijnde beoordeling (zoals bijvoorbeeld een milieueffectrapportage) of een sectorspecifieke aanpak vereist zijn.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de beginselen en doelen van de investeringsbegroting
 2. verantwoordelijkheden voor de investeringsbegroting
 3. de context van het werk en het effect ervan op de investeringsbegroting
 4. objectieve schattingstechnieken
 5. subjectieve schattingstechnieken
 6. het belang van onderhouden en actualisering van de schatting
 7. methoden voor de presentatie van informatie over de investeringsbegroting
 8. hoe borging van toepassing is op de investeringsbegrotingen

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven