Contracten managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van contractmanagement, te weten:

 • inkoop te ondersteunen door te onderhandelen over voorwaarden;
 • contractuele overeenkomsten te documenteren;
 • toezicht te houden op contractuele uitvoering;
 • contracten af te sluiten. 

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. contracten te plannen en te initiëren 
 2. over de voorwaarden van een contract te onderhandelen
 3. standaardvoorwaarden aan te passen
 4. contractdocumentatie te ontwikkelen en bij te houden
 5. de kwaliteit van het contractmanagement te waarborgen

In complexere situaties kan een P3-manager advies over contractenrecht nodig hebben van advocaten. Hoe kritischer en complexer de rechtsverhoudingen, hoe afhankelijker de manager van dit advies zal zijn. 

Het sleutelwoord hier is 'advies', het blijft de verantwoordelijkheid van de manager om te beslissen hoe hij op het juridisch advies zal reageren.

Afhankelijk van de context kan het nodig zijn om deze bevoegdheid aan te passen aan de relatie tussen de manager en de juridische adviseurs.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van contractmanagement
 2. de verantwoordelijkheden van contractmanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op contractmanagement
 4. een procedure voor contractmanagement
 5. het doel en de inhoud van de contractuele documentatie
 6. relevante standaardcontracten
 7. juridische terminologie zoals ’bieden en aanvaarden’ en ’overweging’
 8. hoe borging van toepassing is op contractmanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven