Managen van fondsen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van financiering in de P3-context, te weten:

 • de beste manier te bepalen om het werk te financieren;
 • zich te verzekeren van het commitment van de fondshouders;
 • de vrijmaking van fondsen gedurende de gehele levenscyclus te managen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. geschikte bronnen van project- of programmafondsen te identificeren
 2. verschillende bronnen voor financiering te vergelijken en de optimale combinatie te kiezen
 3. te onderhandelen over de voorwaarden voor de verstrekking van de fondsen
 4. de kredietopname uit fondsen te coördineren met de uitgaven
 5. documentatie over de financiering bij te houden
 6. de kwaliteit van de financieringsprocedure te waarborgen

De aanpassing van deze competentie wordt in de eerste plaats beïnvloed door de vraag of de fondsen intern of extern worden verstrekt.

Wanneer interne fondsen worden toegewezen, is het gewoonlijk niet nodig verschillende methoden te vergelijken en zal het vrijgeven van fondsen eenvoudiger kunnen worden geadministreerd.

Bij sommige grote projecten of programma's kan gebruik worden gemaakt van verschillende financieringsbronnen en gespecialiseerde benaderingen (zoals de verschillende publieke-private regelingen). In deze context zou de kenniscriteria moeten worden uitgebreid tot deze gespecialiseerde benaderingen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van financiering en verantwoordelijkheden voor financiering
 2. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de communicatie
 3. een procedure voor financiering
 4. de voor- en nadelen van verschillende financieringsbronnen
 5. hoe financiering en uitgaven te synchroniseren
 6. het doel en de inhoud van de financieringsdocumentatie
 7. hoe borging van toepassing is op financiering

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven