Requirements managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van de requirementsmanagement, te weten:

 • ervoor te zorgen dat alle stakeholders de kans krijgen om hun wensen en behoeften kenbaar te maken;
 • de verschillende stakeholderrequirements met elkaar te verenigen tot één haalbare set van doelen te komen;
 • met de stakeholders consensus te bereiken over een baseline van requirements.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. requirementsmanagement te plannen en te initiëren
 2. requirements van stakeholders vast te leggen
 3. requirements te evalueren om een onderscheid te maken tussen wensen en noodzaak
 4. requirements te evalueren om te zoeken naar overlappingen, hiaten en conflicten
 5. de vereisten te evalueren en die te selecteren die het best aan het merendeel van de stakeholderrequirements kunnen voldoen
 6. een aantal doelen te ontwikkelen die de requirements van stakeholders weerspiegelen
 7. de baseline van requirements te bepalen
 8. kwaliteit te waarborgen van requirementsmanagement

Het bepalen van de requirements is de eerste stap in het bepalen van de complexiteit van het werk, maar deze prestatiecriteria zijn evenzeer van toepassing op eenvoudige en complexe contexten.

Indien wordt verwacht dat de requirements zeer complex zullen zijn, kan het passend zijn om de prestaties van bepaalde technieken, zoals value management, te specificeren, waarbij ervoor gezorgd moet worden dat dit in andere aspecten van scopemanagement en -beheersing wordt meegenomen.

Het kan ook nodig zijn om team van specialisten op het gebied van requirementsmanagement samen te stellen en te managen.

Wanneer er meerdere stakeholders zijn met potentieel verschillende standpunten over requirements, kan het passend zijn om elementen van beïnvloeden, onderhandelen en conflictmanagement op te nemen in de kenniscriteria.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van requirementsmanagement
 2. de verantwoordelijkheid van requirementsmanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het managen van requirements
 4. een procedure voor het managen van requirements
 5. het doel en de inhoud van documenten over requirementsmanagement 
 6. hoe met stakeholders samen te werken om requirements te verzamelen
 7. de informatiebronnen die requirementsmanagement ondersteunen
 8. hoe de wensen en behoeften van stakeholders te beoordelen
 9. hoe de verwachtingen van stakeholders te managen
 10. hoe requirements te prioriteren en goed te keuren met stakeholders
 11. de relatie tussen eisen, doelen en acceptatiecriteria
 12. hoe borging van toepassing is op requirementsmanagement

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015Errors in numeration of performance criteria corrected
Terug naar boven