Risicomaatregelen

Risico-gebeurtenissen kunnen worden geclassificeerd als bedreigingen of kansen. In elk geval zijn er vier mogelijkheden om te reageren op een risico-gebeurtenis.

 

 

Maatregelen bij bedreigingen

 • Vermijden
 • Vermijden van een bedreiging betekent het wijzigen van de doelen van het project of van de middelen om deze te bereiken, zodat het risico geen invloed meer kan hebben. 

 • Overdragen
 • Dit houdt in dat de gevolgen van de bedreiging geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het afsluiten van een verzekering. Een ander voorbeeld is een risicodelingsovereenkomst met een leverancier.

 • Reduceren
 • Reduceren van een bedreiging zou gericht kunnen zijn op het verkleinen van de kans dat deze zich voordoet of het verkleinen van de impact die deze zou hebben als deze zich zou voordoet. Bijvoorbeeld: het verbeteren van de specificatie van een onderdeel verkleint de kans dat het defect raakt. De introductie van een tweede back-upcomponent verkleint de impact van een storing.

 • Accepteren 
 • Passieve acceptatie van een bedreiging is waar niets aan kan worden gedaan of, omdat de bedreiging klein is, is het niet de moeite waard om actie te ondernemen. Hoewel acceptatie kan betekenen dat er geen proactieve maatregel is om de waarschijnlijkheid of impact te beïnvloeden, kan er wel een noodplan worden ontwikkeld dat kan worden geïmplementeerd als het toch gebeurt. 

 

Maatregelen bij  kansen

 • Benutten
 • Als er nieuwe technologie beschikbaar komt, kan het mogelijk zijn om het project opnieuw af te stemmen om er profijt van te trekken en er meer voordelen uit te halen. Dit is het "benutten" van de kans.

 • Delen
 • Het delen van een kans met een leverancier of joint venture partner kan het beste zijn wanneer de gecombineerde vaardigheden of financiële middelen van het partnerschap beter in staat zijn om de kans te realiseren dan beide in staat zijn om dit op eigen kracht te doen.

 • Vergroten
 • Het vergroten van een kans zou gericht kunnen zijn op het vergroten van de kans dat het zich voordoet of het vergroten van de positieve impact die het zou hebben als het zich zou voordoen.

 • Afwijzen
 • Als de kans te duur of te onzeker is, kan deze eenvoudigweg worden afgewezen.

De keuze van de reactie zal worden beïnvloed door een waarschijnlijkheids-/impactbeoordeling .

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings

29th August 2014Link to Italian page added

Terug naar boven