Overgangen managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het overgangsproces, te weten:

 • een fase op gestructureerde wijze af te ronden;
 • voorbereidingen te treffen voor de volgende fase.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. voorbereidingen te treffen voor de afsluiting van een fase
 2. de vorige fase of termijn te reviewen
 3. het besturings- en opleveringsplan van de volgende fase te reviewen op basis van eerdere prestaties
 4. documenten ter goedkeuring van de volgende fase in te dienen
 5. de volgende fase te mobiliseren
 6. de kwaliteit van het proces te borgen

De criteria voor dit proces lijken sterk op die in het definitie- en afsluitingsproces.

In feite is het proces om overgangen te managen een gecombineerde en verkorte versie van de definitie- en afsluitprocessen zoals toegepast op het begin en einde van fasen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. hoe wordt vastgesteld welke werkzaamheden voor de voorafgaande toestemming zijn verricht en hoe wordt dit met de opdrachtgever overeengekomen
 5. hoe wordt een verzoek om toelating bij de opdrachtgever ingediend
 6. procedures voor het mobiliseren en ontmantelen van resources
 7. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven