De organisatie managen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het organisatiemanagement, te weten:

 • een organisatie te ontwerpen die is afgestemd op de scope van de te managen werkzaamheden;
 • de leden van het managementteam te identificeren en te benoemen
 • de organisatie in stand te houden en aan te passen gedurende de hele levenscyclus.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. een adequate organisatie te ontwerpen die in overeenstemming is met de context van de werkzaamheden
 2. bekwaam personeel te werven
 3. leiden, motiveren, communiceren en conflicten oplossen
 4. de organisatie gedurende de hele levenscyclus in stand te houden
 5. de organisatie te ontbinden
 6. het onderhoud van de organisatie te waarborgen

Deze competentie kan worden toegepast op iemand die moet beslissen of werk als project of programma wordt gemanaged. In dit geval vereist P1 inzicht in zowel projecten als programma's.

In minder complexe situaties kan het worden toegepast op iemand die een project krijgt en simpelweg een projectorganisatie moet ontwerpen die past bij de omstandigheden.

Hoewel P1 in beide contexten werkt, kunnen de kenniscriteria ter verduidelijking worden uitgebreid.

In een ideale wereld kan een manager een eigen team werven, maar vaak worden leden van het managementteam benoemd op basis van beschikbaarheid. Indien de manager geen controle heeft over werving mag P2 achterwege worden gelaten.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van het organisatiemanagement
 2. verantwoordelijkheden voor het organisatiemanagement
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de opzet van de organisatie
 4. hoe de rollen te definiëren en de geschiktheid van potentiële teamleden te beoordelen
 5. de vaardigheden die nodig zijn om een doeltreffend managementteam te leiden en te ondersteunen
 6. hoe in te spelen op veranderende organisatorische eisen gedurende de levenscyclus?
 7. hoe borging van toepassing is op de organisatie
 8. de beginselen van herplaatsing van het personeel

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven