Business case management

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het managen van de business case, te weten:

 • de context en de resultaten in één document samen te vatten;
 • de wenselijkheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde werkzaamheden uit te leggen;
 • het primaire document te ontwikkelen dat zal worden gebruikt ter ondersteuning van een "go/no go"-besluit bij alle gates in de levenscyclus;
 • de business case gedurende de gehele levenscyclus bij te werken en te onderhouden.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. een planning op hoog niveau uit te voeren (om een business case op hoofdlijnen te ontwikkelen)
 2. de producten van gedetailleerde opleveringsdocumenten samen te vatten (om een gedetailleerde business case te ontwikkelen)
 3. passende technieken te gebruiken om het project of programma te rechtvaardigen
 4. de business case voor te bereiden en te presenteren op een manier die de steun van de stakeholders kan krijgen
 5. argumenten te ontwikkelen die het project of programma tegenover stakeholders rechtvaardigen
 6. duidelijk en tijdig te reageren op verzoeken om aanvullende informatie
 7. toezicht te houden op factoren die van invloed zijn op de levensvatbaarheid van de business case
 8. de kwaliteit van de business case te waarborgen

Aangezien de business case voornamelijk een samenvatting en presentatie van meer gedetailleerde informatie is, wordt het verschil tussen een eenvoudige en een complexe context opgevangen door aanpassingen van de competenties die de gedetailleerde informatie creëren.

Deze competentie kan voor alle niveaus van complexiteit worden geïnterpreteerd zonder noemenswaardige aanpassing.

Als eigenaar van de business case is de sponsor verantwoordelijk voor al deze prestatiecriteria, maar kan actiever betrokken zijn bij zaken als P5 en P7.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van business case management
 2. verantwoordelijkheden voor business case management
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op de business case
 4. algemene principes en processen voor het ontwikkelen van een business case
 5. de structuur en inhoud van de business case
 6. hoe de requirements van stakeholders zo samen te vatten dat het de wenselijkheid representeert
 7. hoe gedetailleerde opleveringsdocumenten met betrekking tot scope, tijdschema, financiering, risico, resources en verandering zo samen te vatten dat het de haalbaarheid representeert
 8. hoe gedetailleerde informatie van de investeringsbegroting zo samen te vatten dat het de haalbaarheid representeert
 9. hoe de business case aan relevante stakeholders te presenteren om de besluitvorming te ondersteunen.
 10. hoe de integriteit van een business case wordt beïnvloed door de voortgang
 11. hoe de integriteit van de business case wordt beïnvloed door externe factoren
 12. hoe borging van toepassing is op de business case

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven