Beheersen van scope-wijzigingen

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van wijzigingsbeheer, te weten:

 • verzoeken van stakeholders om wijzigingen aan te brengen in de scope, vast te leggen;
 • ervoor te zorgen dat verzoeken alleen worden goedgekeurd als zij rendabel en haalbaar zijn;
 • de wijzigingen in de bestaande scope te integreren.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. wijzigingsbeheer te plannen en in werking stellen
 2. wijzigingsverzoeken vast te leggen en te beoordelen
 3. te beslissen of wijzigingsverzoeken worden ingewilligd
 4. aanvaarde wijzigingsverzoeken door te voeren
 5. stakeholders op de hoogte houden
 6. maatregelen te nemen om elk opkomend probleem te managen
 7. de kwaliteit van wijzigingsbeheer te waarborgen

Deze competentie is nauw verbonden met configuratiemanagement.

Bij complexe projecten en programma's zullen de twee functies waarschijnlijk door de verschillende personen worden uitgevoerd en zal het passend zijn over afzonderlijke competenties te beschikken om scopewijzigingen te bewaken en de configuratie te managen.

Bij eenvoudigere projecten kan het beter zijn om ze te combineren tot één competentie voor inclusie in één rol die verantwoordelijk is voor beide.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de principes en doelen van wijzigingsbeheer
 2. verantwoordelijkheden voor wijzigingsbeheer
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op  het beheersen van scopewijzigingen
 4. een procedure voor wijzigingsbeheer
 5. het doel en de inhoud van de documentatie over wijzigingsbeheer
 6. de soorten wijzigingsverzoeken die naar voren kunnen komen
 7. de redenen voor de verandering van scope
 8. de noodzaak om wijzigingen in projecten en het effect van dergelijke wijzigingen op de uitvoeringsplannen te registreren
 9. het belang van het communiceren van besluiten naar stakeholders
 10. de problemen die zich kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden gemanaged
 11. hoe borging van toepassing is op wijzigingsbeheer

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven