Vervolgactierapport

De aard van een openstaande acties rapport zal aanzienlijk variëren naar gelang de context. Eenvoudig gezegd moet het een opsomming geven van de acties die nog openstaan wanneer het project- of programmateam is ontmanteld. Dergelijke acties kunnen betrekking hebben op onvoltooide opleveringen, corrigerende acties op bestaande opleveringen of het opruimen van losse managementzaken, zoals definitieve betalingen.

Het verslag moet tenminste het volgende bevatten:

  • beschrijving van de vervolgactie;
  • eigenaar;
  • geplande datum voor de afwikkeling;
  • feitelijke datum van de afwikkeling.

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE
No history has been recorded.
Terug naar boven