Sluiten van een project of programma

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het afsluitingsproces, te weten:

 • een project of programma af te sluiten dat alle producten heeft opgeleverd;
 • een project of programma af te sluiten dat niet langer te rechtvaardigen is.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de afsluiting van het project of programma voor te bereiden
 2. de producten aan de juiste stakeholders te overhandigen
 3. de uitvoering en de prestaties van het project of programma te beoordelen
 4. de organisatie en de infrastructuur te ontbinden
 5. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Een project of programma wordt vaak afgesloten wanneer alle gespecificeerde producten geproduceerd zijn.

Dat betekent niet per definitie dat de business case is gehaald, dus deze competentie dekt niet alleen de overdracht van producten, maar ook de verantwoordelijkheid voor wat er komt na het afsluiten van het project of programma.

De competentie moet daarom worden toegespitst op de vraag of het project- of programmateam verantwoordelijk is voor de planning van de vervolgwerkzaamheden en voor de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze plannen.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. hoe de producten met succes over te dragen
 5. hoe vervolgacties te documenteren en over te dragen
 6. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
No history has been recorded.
Terug naar boven