Ontwikkel producten

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het ontwikkelproces, te weten:

 • de verantwoordelijkheid voor een werkpakket over te dragen;
 • het werkpakket uit te voeren;
 • het eigendom van het eindproduct over te dragen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de specificaties van het werkpakket te begrijpen
 2. de uitvoering van de werkzaamheden te plannen
 3. ervoor te zorgen dat het werk volgens de vereiste normen wordt uitgevoerd en voortgang wordt gerapporteerd
 4. de producten te overhandigen aan de opsteller van het werkpakket
 5. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Deze competentie dekt de P3-managementaspecten van het creëren van producten die doelen bereiken.

Het is duidelijk dat het moet worden aangevuld met de technische vaardigheden die nodig zijn om het werk daadwerkelijk uit te voeren.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelen van het proces
 2. de specifieke activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van het werk en het effect ervan op het proces
 4. hoe een werkpakket te ontvangen
 5. hoe een werkpakket te plannen
 6. hoe toezicht te houden op de voortgang en rapportage
 7. de benodigde technische vaardigheden voor de uitvoering van het werk
 8. hoe voltooide producten over te dragen
 9. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015K5 and K6 edited to include the words 'how to'
Terug naar boven