Definiëren van een project of programma

Het doel van deze competentie is het bereiken van de doelen van het definitieproces, te weten:

 • een gedetailleerd beeld van het project of programma te ontwikkelen;
 • te bepalen of het werk gerechtvaardigd is;
 • het bedrijfsbeleid te beschrijving waarin beschreven is hoe het werk zal worden gemanaged;
 • toestemming van de opdrachtgever voor de opleveringsfase te verkrijgen.

Prestatiecriteria

Je moet in staat zijn om:

 1. de nodige resources te verkrijgen voor een gedetailleerde afbakening van de scope
 2. de scope te onderzoeken, te beschrijven en te documenteren
 3. het beleid en de oplevering van het werk te plannen
 4. de communicatie met de stakeholder te onderhouden
 5. informatie te bundelen, samen te vatten en aan de sponsor te presenteren voor autorisatie
 6. de nodige pre-geautoriseerde werkzaamheden uitvoeren en opzetten van het project of programma na de autorisatie
 7. de kwaliteit van het proces te waarborgen

Dit proces kan uiteenlopen van een eenvoudige exercitie, die voornamelijk door een projectmanager wordt uitgevoerd, tot in feite een project op zichzelf.

Deze prestatiecriteria zijn relevant voor elke omvang van het werk en de competentie kan worden toegespitst op een manager die een kort document opstelt voor goedkeuring aan een team dat uitgebreid onderzoek doet, prototypes test en een complexe goedkeuringsprocedure managet.

De principes zijn ook van toepassing op contexten die scope op een andere manier benaderen. Voor Agile-projecten is aan het begin misschien niet een dergelijk gedetailleerde scopedefinitie van het werk nodig, maar wel een aantal duidelijke doelen en gedocumenteerde plannen - zij het in agile-vorm.

De kennis van relevante functies heeft betrekking op uiteenlopende gebieden, zoals requirementsmanagement, risicomanagement, financieel management, organisatiemanagement, mobilisatie, enz. aangezien zij allemaal een rol kunnen spelen in dit proces.

Kennis en begrip

Je moet de volgende zaken weten en begrijpen:

 1. de doelstellingen van het proces
 2. de typische activiteiten die deel uitmaken van het proces
 3. de context van de werkzaamheden en het effect ervan op het proces
 4. hoe de relevante functies uit te voeren in overeenstemming met de context van het werk
 5. het doel en de inhoud van zowel het beleids- als de opleveringsplannen
 6. hoe pre-geautoriseerde werkzaamheden vast te stellen en dit met de sponsor overeen te komen
 7. hoe te mobiliseren voor de eerste fase van het werk
 8. hoe borging van toepassing is op het proces

 

 

Met dank aan het BPUG-team voor de vertaling naar het Nederlands

SHARE THIS PAGE

Please consider allowing cookies to be able to share this page on social media sites.

Change cookie settings
8th June 2015Errors in numeration of performance criteria corrected
Terug naar boven